Omma psixologiyasi

Uncategorized

Avom doimo ongsiz holatda bo’lishiga hech qanday shubha yo’q, ammo ommaviy kuch qudratning siri ham mana shu ongsizlikda bo’lishi mumkin. Omma vayronkorlikka moyil bo’ladiSivilizatsiya hech qachon avom tomonidan vujudga keltirilgan emas, u doimo kichik intellektual qatlam tomonidan yaratilib kelingan va boshqarilgan.Omma faqatgina vayronkor kuchga ega.Jamiyat o’tmish bilan yashab rivojlana olmaydi. Faqatgina tafakkur kuchi jamiyatni yuksaltira oladi