Temuriylar shajarasi

Uncategorized

馃拵 Bu kitob bir-ikki yillik mehnat mahsuli emas, bu o始ttiz yillik tinimsiz, buning ustiga jamoatchilikdan, xususan sho始raviy tashkilotlardan pinhona olib borilgan tadqiqotdir.
馃攷 Turg始un Fayziev ushbu kitobni besh qismga bo始ladi:

  • 袗mir Temur haqida;
  • Jahongir Mirzo va uning avlodi;
  • Mironshoh Mirzo va uning avlodi;
  • Umar Shayx Mirzo va uning avlodi;
  • Shoxruh Mirzo va uning avlodi haqida.
    馃搷 芦Temur benihoya shafqatsiz bo始lgan, u istibdod bilan caltanatni tebratgan禄, deyiladi tarix kitoblarida. To始g始ri, 袗mir Temur siyosatidagi zulm-zo始rlikni inkor qilib bo始lmaydi. Temur saltanatidek shunday katta imperiyani 鈥 Kaspiy dengizidan Parijgacha, Orol bo始ylaridan Bag始dodgacha, dunyoning deyarli yarmini egallagan saltanatni ko始ngilchanlik bilan boshqarib bo始lmas edi. Shuning uchun 袗mir Temurning bir qo始lida qilich, ikkinchi qo始lida adolat muhri turgan bo始lsa ne ajab!
    馃搷 Ustoz Bo始riboy 袗hmedov ta始kidlaganidek, 袗mir Temurning shundoq bepoyon saltanatida yettitagina noibi bo始lgan xolos. Sohibqiron bu o始rinda 芦Qo始ycho始pon ko始p bo始lsa, qo始ylar harom o始ladi禄, degan naqlga amal qilgan bo始lsa ajab emas. Ushbu kitob orqali Sohibqironning umr yo始li va avlodlari hayoti bilan yaqindan tanishishingiz mumkin.