Jeyson Frayd va Devid Xenson – «Rework: Bid’atlardan holi biznes”

Uncategorized

?Bu kitobning mohiyati – biznesga professional biznesmen nigohi bilan qarashga undaydi. Kitob mualliflari muvvafaqiyatli hamda tajribali ishblilarmonlar bo’lib, ular qanday qilib o’z biznesingizni boshlash yoki mavjudini takomillashtirish, misli ko’rilmagan natijalarga olib chiqish va erkinlikka ega bo’lishdagi haqiqiy biznesmen psixologiyasi haqida yozishgan. Kitob juda sodda va tushunarli yozilgan. Shu sababli kitob nashrdan chiqqan zahotiyoq Amerikada bestsellerga aylandiaylandi.