STEM ta’limi nima degani?

Uncategorized

STEM so‘zi ingliz 4 so‘zning bosh harflaridan tashkil topgan abreviatura bo‘lib, unda:

S – Science –Fan

T – Technology – Texnologiya

E – Engineering –Muhandislik

M – Mathematics – Matematika Yaqin kunlarda ushbu apreviaturaga

A – Art – San’at bo‘limi ham qo‘shilganTadqiqotlarning ko‘rsatishicha,

STEM(STEAM) ta’lim tizimi orqali bolada kreativlik, qunt, qiziquvchalik vo hozirgi kunda eng muhim bo‘lgan xususiyat – muammoni hal qilish (problem-solving skills) qobiliyati shakllanadi.

«STEM fikrlash» bolalikdan boshlanadi. Bola yurishni bilmagan paytida ham jarayonlarning bog‘liqligi, ketma-ketligi va ehtimollikni tushuna oladi. Ushbu xususiyatlar har tomonlama rag‘batlantirilishi lozim. Sifatli kitob bolani STEM tizimiga olib kirishda kuchli tramplin bo‘la oladi.

Bu yerda muhim jihat STEM tamoyillariga asoslangan kitobni ensiklopediya kitoblari bilan adashtirmaslik lozim .

S-Science turkumidagi kitoblar bolalarni fan olamiga olib kirishda hayvonot olami, dengiz hayvonlari, o‘simlik, hashoratlar va tabiat bilan tanishtirishda qo’l keladi. Bunday kitoblar bolaga sezdirmay turib kerakli bilimlarni bera oladi.

Akademnashr нашриёти nashr etilgan ?«Quyoshning sirli botishi» kitobi STEM tizimining S-science bo’limiga munosib yangicha yondashuvga ega kitob. Bola qiziqarli hikoyani o’qir yoki tomosha qilar ekan tabiiy ravishda quyoshning fasllar davomida botishi haqida o’rganib oladi.