Pozitivizm va zamonaviy Xitoy falsafasi

Uncategorized


Yevropada XIX asrda vujudga kelgan falsafiy oqim – pozitivizm butun dunyo xalqlari tafakkuriga oʼz taʼsirini oʼtkazgan. Ushbu kitobda pozitivizmning Xitoyga kirib kelishi, qaror topishi va keng yoyilishi, xitoylik pozitivizm vakillari va ularning falsafiy qarashlari, falsafadagi boshqa oqimlar vakillari bilan oʼzaro munosabatlari va boshqa koʼplab masalalar batafsil yoritilgan. Kitob ijtimoiy-gumanitar yoʼnalishlarda tahsil olayotgan talabalar, shu sohalarda dars beradigan oʼqituvchilar, umuman, falsafa faniga qiziquvchi keng kitobxonlar ommasiga moʼljallangan.

Tarjimonlar: Gulibanumu Kebaituli, Xitoy Markaziy Millatlar Universiteti oʼzbek tili oʼqituvchisi Mirzaahmedova Dilsora, Xitoy Markaziy Millatlar universiteti doktoranti